D R E W T A R

Pobieram stronę tartaku DREWTAR.PL

Podkłady kolejowe - Tartak Drewtar

Drewno konstrukcyjne i budowlane

  • Adres: ul. Składowa 6, 42-690 Tworóg
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 7:00 do 17:00, sobota od 7:00 do 13:00

Podkłady kolejowe

Zadaniem podkładów jest przejęcie nacisków kół na szyny i przeniesienie ich na warstwę podsypki oraz utrzymanie właściwej szerokości toru.
Do zalet podkładów drewnianych  należy zaliczyć fakt, iż nie przewodzą prądu (ważne ze względu na instalacje elektryczne na kolei) i bardzo dobrze tłumią drgania – z tego powodu są wykorzystywane na obiektach inżynierskich (mostach , wiaduktach). Stosowane są również na łukach o promieniu poniżej 250 metrów, a także na dużych pochyleniach.
Oferujemy podkłady kolejowe nowe z drewna twardego i miękkiego, impregnowanych bądź nie. Zaopatrujemy Polskę i kraje europejskie, odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstwa.